وزن پروفیل

انواع پروفیل فولادی

پروفیل یعنی محصول فولادی ای که شکل سطح مقطع آن در تمام طول ثابت است. مقطع پروفیل می تواند به شکل های مختلف همانند دایره، مربع، مستطیل و یا حتی اشکالِ باز باشد. بر همین اساس پروفیل به دو دستۀ پروفیل باز و بسته تقسیم می شود.

از دستۀ پروفیل باز می توان به تیرآهن، تسمه میلگرد، نبشی و ناودانی و از پروفیل بسته می توان به قوطی و لوله اشاره کرد. در این جدول وزن پروفیل با مقطع مربع که به اختصار به آن ها پروفیل گفته می شود، آورده شده است.

سایز قوطی
(میلی متر)
ضخامت
(میلی متر)
وزن شاخه یک متری
(کیلوگرم)
وزن شاخه شش متری
(کیلوگرم)
20*2021.187.08
25*2521.539.18
30*3021.7810.68
35*3522.1612.96
40*4022.4514.7
45*4522.8116.86
50*5023.1118.66
60*6023.7422.44
70*7024.3826.28
80*8024.9729.82
90*9025.6737.02
25*252.51.8811.28
30*302.52.3113.86
35*352.52.6816.08
40*402.53.0318.18
45*452.53.4720.82
50*502.53.8423.04
60*602.54.6327.78
70*702.55.4632.76
80*802.56.2537.5
90*902.56.9841.88
100*1002.57.8146.86
110*1102.58.6251.72
135*1352.510.4862.88
140*1402.511.0266.12
30*3032.7316.38
35*3533.1919.14
40*4033.6021.60
45*4534.2525.5
50*5034.6227.72
60*6035.5433.24
70*7036.5139.06
80*8037.4444.64
90*9038.3850.28
100*10039.3856.28
110*110310.3662.16
135*135312.5875.48
140*140313.1979.14