وزن ورق

در حالت کلی برای محاسبه وزن ورق فولادی، باید فرمول زیر را در نظر داشته باشید:

(ضخامت ورق (به میلیمتر) * عرض ورق (به میلیمتر) * طول ورق (به متر) * 7.85 (جرم وزنی آهن)) / 1000 = وزن ورق

ضخامت
(میلی متر)
ابعاد
(متر)
وزن
(کیلوگرم)
کارخانه
21*231ورق فولاد مبارکه
21.25*2.549ورق فولاد مبارکه
31.5*6211ورق فولاد مبارکه
41.5*6281ورق فولاد مبارکه
51.5*6351ورق فولاد مبارکه / ورق کاویان
61.5*6421ورق فولاد مبارکه / ورق کاویان
81.5*6562ورق فولاد مبارکه / ورق کاویان
101.5*6702ورق فولاد مبارکه / ورق کاویان
121.5*6842ورق فولاد مبارکه / ورق کاویان
151.5*61053ورق فولاد مبارکه / ورق کاویان
201.5*61404ورق کاویان
251.5*61755ورق کاویان
301.5*62106ورق کاویان
352*63276ورق اکسین
402*63744ورق اکسین
452*64212ورق اکسین
502*64680ورق اکسین
552*65148ورق اکسین
602*65616ورق اکسین
652*66084ورق اکسین
702*66552ورق اکسین
752*67020ورق اکسین
802*67488ورق اکسین