وزن ناودانی

ناودانی مقطعی فولادی است با یک بخش افقی که به آن جان گفته می شود و دو بال عمودی که به جان متصل هستند.

ناودانی به دو نوع پرسی و فابریک تقسیم می شود؛ این تفاوت در تولید باعث تفاوت در وزن ناودانی ها می شود.

وزن ناودانی 6 متری

سایز ناودانی
وزن شاخه 6 متری
(کیلوگرم)
630
843
1053
1263
1475
1685
1897
20113
22133
24144

در جدول وزنی ناودانی، ناودانی سنگین مطابق با استاندارد دین آلمان (DIN 1026) و ناودانی سبک مطابق با استاندارد روسی (GOST 8240) هستند.

وزن ناودانی 12 متری

سایز ناودانی
وزن شاخه سبک
(کیلوگرم)
وزن شاخه سنگین
(کیلوگرم)
55467
6.57385
884104
10100123
12140160
14155195
16170225
18225265
20305
22353
24353
26405
28
40420