وزن میلگرد

میلگرد به دو دسته ساده و آجدار تقسیم می شود، و در دو نوع شاخه و کلاف در بازار عرضه می گردد. وزن میلگردهای تولید شده قطعاً با وزنی که در این صفحه می بینید مقداری تلرانس خواهد داشت. در این صفحه وزن استاندارد شاخه میلگرد آورده شده است.

نام
وزن استاندارد شاخه
(کیلوگرم)
میلگرد سایز 84.740
میلگرد سایز 107.404
میلگرد سایز 1210.656
میلگرد سایز 1414.496
میلگرد سایز 1618.936
میلگرد سایز 1823.976
میلگرد سایز 2029.592
میلگرد سایز 2235.808
میلگرد سایز 2546.236
میلگرد سایز 2858.074
میلگرد سایز 3275.756