وزن تیرآهن

به طور کلی تیرآهن بر اساس سه نوع استاندارد تولید می شود: IPE ،INP و IPB.

تیرآهن INP: مطابق استاندارد چین و روسیه و به روش نورد گرم تولید می شود.

تیرآهن IPE: مطابق استاندارد اروپا و ایران است.

تیرآهن IPB: به آن هاش نیز می گویند و دارای دو بال پهن و عریض است. این نوع تیرآهن در دو نوع سبک (HEA) و سنگین (HEB) تولید می شوند.

تیرآهن IPE

سایز تیرآهنارتفاع
(h)
عرض بال
(b)
ضخامت جان
(w)
ضخامت بال
(f)
وزن شاخه یک متری
(کیلوگرم)
وزن شاخه 12 متری
(کیلوگرم)
880463.85.2672
10100554.85.78.198
12120644.46.310.4125
14140734.76.912.9155
16160825.07.415.8190
18180915.3818.8226
202001005.68.522.4269
222201105.99.226.2315
242401206.29.830.7369
272701356.610.236.1434
303001507.110.742.2507
333301607.511.547.3590
36360170812.756686
404001808.613.563.6796
454501909.414.673.6932
5050020010.21690.71089
5555021011.117.21061272
6060022012191221464